Oryginały pinholowe, 100x60 cm, papier fotograficzny Fomabrom, proces odwracalny, pt."Outdors Products 2013" , Poznań, Cytadela, Powrót do Galeria


Home© B+B