IDEE

Fotografia konkretna

Niezidentyfikowane szczątki fotograficzne

czyli, fotografia konkretna, albo Ready Made.


Stosunkowa niedawno zauważyłem, że niektóre odpady analogowego procesu negatywowo-pozytywnego posiadają pewien estetyczny potencjał. Wcześniej te wszystkie fotograficzne resztki po prostu wyrzucałem. Teraz ze skrupulatnością entomologa rozpocząłem gromadzić co ciekawsze egzemplarze technologicznych poszukiwań i dowody nierównej walki z materią , najczęściej zabytkowych światłoczułości.
Umieszczenie fotograficznych reprodukcji w cyfrowym środowisku nadaje “fotograficznym szczątkom” nowy sens. Zmienia się skala i sposób oddziaływania . Wyświetlane na ekranie obrazy nie są oczywiście tożsame z wygrzebanymi z kosza na śmieci kawałkami fotograficznego papieru. Tracimy materialność substancji. Cielesna substancja zmienia się w abstrakcję.
Fotografia niefiguratywna, nieprzedstawiająca, ma już ponad 100 letnią tradycję . Mimo, że od tego czasu pojawiło się wiele wybitnych realizacji ten sposób jej użycia zawsze egzystował na marginesie głównego nurtu definiowanego przez społeczne oczekiwania. Abstrakcyjny gest pojawia się jako reakcja na dominację dokumentu. Funkcjonuje jednak raczej jako ciekawostka i próba przedefiniowania statusu i funkcji przypisywanych fotografii. Mimetyczny mit fotografii dominuje. Społeczne zapotrzebowanie na "fotograficzną prawdę" marginalizuje inne niż dokumentalne użycie fotografii.
Fotografia konkretna próbuje zbudować przekaz wykorzystując autonomiczne ,estetyczne,właściwości światłoczułej substancji. Anegdota i odniesienia do barthesowskiego tego ," Co Było " nie ma tu żadnego znaczenia . Istotna jest tu bardziej historia ulotnego, jednak , trwania fotograficznej substancji. Takie podejście kwestionuje podstawowy paradygmat, wiecznego trwanie ,fotograficznego dokumentu, poza materią w oderwaniu od substancji. Dematerializacja mitu. Krótkie życie wieczności…..

22 06 2013 B+B

Home© B+B