<
IDEE

Technika


Technika


Umiejętności i znajomość technologii jest niezbędna aby zrealizować twórczy zamiar. Użyte środki powinny być dostosowane do tego co chcemy wyrazić. Nie powinny hamować wyobraźni . Nie są też celem. Ich sens objawia się w ich użyciu; od ścisłego podporządkowania , do autonomii. Materializacja idei wymaga swobody i biegłości w panowaniu nad warsztatem. Technologie które w trakcie procesu zmieniają substancję w sposób nieodwracalny wymagają dodatkowych umiejętności i skupienia. Ujarzmienie bezładnej materii jest największą nagrodą, pierwszą, często jedyną formą potwierdzenia dla tych wszystkich którzy z dala od głównego nurtu pozostają bez szans na konsekracyjny gest i nadanie znaczenia temu co robią. Podjęcie ryzyka i wybór niepewnej metody stwarza nowe możliwości. Skomplikowany i wymagający wysiłku proces , w trakcie działania, odkrywa nowe możliwość twórczej interwencji w samą naturę medium. Materia zaskakuje nie znanymi wcześniej możliwościami. Otwiera się nowy świat poszukiwań i eksperymentu. Dotykamy nieznanego.

B+B 05 07 2013

Lith
Home© B+B